Kategori: myter

4 sjukdomar man kan ha utan att veta om det.

Lågt blodtryck. Den vanligaste symptomen vid lågt blodtryck är yrsel som uppkommer av blodtrycksfall. Dock kan yrsel vara tecken på migrän en sjukdom som påverkar nervsystemet och ger yrsel. Orsakssambanden bör därför utredas. Ihållande feber. Har man feber som håller…

7 symptom som kan kräva vård

Bröstsmärta, i värsta fall kan vara hjärtinfarkt. Domningar i ansiktet, Kan vara tecken på stroke. Svullnad, rodnad, värmeökning samt lokal smärta, kan vara tecken på blodpropp

7 myter om friskhet

”Känner du dig frisk är du frisk?Nej – Det finns massa allvarliga sjukdomar som inte ger någon symptom ”Är du för tunt klädd så blir du förkyld”Nej- Det är bakterier och virus som gör att du blir sjuk. Bakterier finns…