7 symptom som kan kräva vård

  • Bröstsmärta, i värsta fall kan vara hjärtinfarkt.
  • Domningar i ansiktet, Kan vara tecken på stroke.
  • Svullnad, rodnad, värmeökning samt lokal smärta, kan vara tecken på blodpropp
  • Domningar i tungan, klåda, svullnad och rodnad, kan var en allergisk reaktion
  • Avsvimmad en längre stund, kan vara ett blodtrycksfall men även vara tecken på en allvarligare sjukdom som stroke, hjärtinfarkt eller epilepsi.
  • Smärta, svullnad, onormal rörlighet och felaktig position tyder på en fraktur.
  • Svår akne. Kan vara en hudinflammation som behöver behandlas med antibiotika.

Om du är orolig kan du naturligtvis boka tid hos oss