4 Psykiska sjukdomar du kan ha utan att veta om det

  1. ADHD – symptom som koncentrationssvårigheter, impulsivitet, överaktivitet. ADHD måste utredas för att kunna behandlas som allt annat. Många föräldrar utreder inte sina barn och därav kan många barn och ungdomar som inte får stöd och hjälp gå hela skolgången med ADHD utan att veta om det.
  2. Schizofreni – Sjukdomen utvecklas i de flesta fall under långtid, därav att man kan lida av sjukdomen utan att riktigt veta att man gör det. Vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar är vanliga symptom.
  3. Posttraumatiskstress syndrom även kallat PTSD – Att vara med om en traumatisk upplevelse kan göra sig påkommet senare i livet och behöver inte alltid göra att man mår dåligt precis efter att händelsen utspelat sig. Tecken på att man har PTSD kan vara återkommande mardrömmar, minnesbilder, hjärtklappning samt att man känner sig spänd och stel i kroppen. PTSD kan även med tiden leda till fysiska problem.
  4. Borderline – En person som har borderline har svårt att kontrollera sina känslor och kan till exempel bli väldigt arg även om det inte finns någon giltig orsak till att bli arg. Rädsla för att bli övergiven och svårigheter med relationer samt självskadebeteende kan också vara tecken på borderline.

Om du är orolig kan du naturligtvis boka tid hos oss